Władysław Pociej - Kancelaria prawna - Usługi prawne dla firm i osób prywatnych.

O kancelarii

Kancelaria

Kancelaria Adwokata Władysława Pocieja działa nieprzerwanie od dnia 1 lutego 1989 r. Siedzibą Kancelarii jest Kraków. Kancelaria świadczy usługi prawne dla osób fizycznych, prawnych, a także innych podmiotów takich jak stowarzyszenia i koła łowieckie. Standard oraz jakość udzielanej pomocy prawnej wyznaczane są przez uczciwość i szacunek dla Klienta oraz przez obowiązujący Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną koncentrując się na sprawach z zakresu prawa karnego. Założyciel Kancelarii, adwokat Władysław Pociej, posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w reprezentacji i obronie Klientów przed sądami wszystkich instancji. Ponadto Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa rodzinnego - szczegółowy opis specjalizacji zawarto w Zakładce "Obszary praktyki".

Większość spraw Kancelaria prowadzi sprawy przed sądami w Krakowie oraz pozostałych częściach Małopolski, lecz podejmuje się reprezentacji Klientów również w innych miastach całego kraju. Współpracuje ponadto z wiodącymi kancelariami w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu.

Kancelaria, jako naczelną zasadę działania przyjmuje absolutną i bezwarunkową dyskrecję wynikającą z obowiązku zachowania w tajemnicy oraz zabezpieczenia przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystkiego, o czym adwokat dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Zaufanie Klienta, zdobyte rzetelną współpracą, jest podstawą praktyki adwokackiej.

Obszary praktyki

Obszary praktyki

Kancelaria świadczy pełny zakres usług prawniczych, specjalizując się w szczególności w sprawach niżej wskazanych:

  • reprezentacja Klienta w każdym stadium postępowania karnego
  • reprezentacja Klienta w postępowaniach o separację lub rozwód małżeństwa oraz we wszelkich postępowaniach związanych z funkcjonowaniem rodziny,
  • reprezentacja Klienta w zakresie cywilnych roszczeń odszkodowawczych (odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych - reprezentacja w sporach z Towarzystwami Ubezpieczeń), postępowań spadkowych (stwierdzenie, podział, zachowek), o zapłatę
  • reprezentacja i doradztwo w zakresie postępowań z zakresu prawa budowlanego (legalizacje samowoli budowlanych) i turystycznego.
  • doradztwo w zakresie postępowania przed sądami metropolitalnymi w sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności sakramentu małżeństwa.
Więcej informacji »

Copyrights: Kancelaria Adwokacka Władysław Pociej - dobry adwokat Kraków, ul. Stanisława Moniuszki 10/10, 31-518 Kraków, tel.: +48 12 411 16 44

Realizacja: Bluebell