Władysław Pociej - Kancelaria prawna - Usługi prawne dla firm i osób prywatnych.

Obszary praktyki

Kancelaria świadczy pełny zakres usług prawniczych, specjalizując się w szczególności w sprawach niżej wskazanych:

  • reprezentacja Klienta w każdym stadium postępowania karnego [łącznie z postępowaniem wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku, czyli w postępowaniu wykonawczym i kasacyjnym] o czyny obejmujące również:

- błąd w sztuce lekarskiej,
- wypadki komunikacyjne (również lotnicze) oraz przestępstwa drogowe,
- problematykę broni i amunicji (zwłaszcza związaną z jej bezprawnym użyciem),
- problematykę przestępczości zorganizowanej,
- przestępstwa z ustawy "prawo łowieckie" i pokrewne,
- przestępstwa z zakresu prawa karnego gospodarczego, w szczególności obronę w sprawach toczonych na podstawie prawa zamówień publicznych oraz kodeksu spółek handlowych (działanie na szkodę Spółki etc.)

  • reprezentacja Klienta w postępowaniach o separację lub rozwód małżeństwa oraz we wszelkich postępowaniach związanych z funkcjonowaniem rodziny jak i roszczeniami alimentacyjnymi i majątkowymi związanymi z rozpadem małżeństwa a nadto w sprawach związanych z pochodzeniem dziecka i roszczeniami pochodnymi,
  • reprezentacja Klienta w zakresie cywilnych roszczeń odszkodowawczych (odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych - reprezentacja w sporach z Towarzystwami Ubezpieczeń), postępowań spadkowych (stwierdzenie, podział, zachowek), o zapłatę
  • reprezentacja i doradztwo w zakresie postępowań z zakresu prawa budowlanego (legalizacje samowoli budowlanych) i turystycznego.
  • doradztwo w zakresie postępowania przed sądami metropolitalnymi w sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności sakramentu małżeństwa.

Świadczenie usług odbywa się na podstawie zawartej umowy obejmującej również zakres i formę płatności uzgadnianych indywidualnie w zależności od charakteru przyjętego pełnomocnictwa.

Adwokatura

Copyrights: Kancelaria Władysław Pociej, ul. Stanisława Moniuszki 10/10, 31-518 Kraków, tel.: +48 12 411 16 44

Realizacja: Bluebell