Władysław Pociej - Kancelaria prawna - Usługi prawne dla firm i osób prywatnych.

Klienci

Oferta Kancelarii jest skierowana do wszystkich osób, które poszukują profesjonalnej i skutecznej reprezentacji bądź obrony przed sądami i organami ścigania. Zaufanie, jakim obdarzają Kancelarię Klienci sprawia, iż są pośród nich zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne czy też inne podmioty, takie jak stowarzyszenia czy koła łowieckie. Z naszych usług korzystają w szerokim zakresie prywatni przedsiębiorcy oraz członkowie organów osób prawnych, tak w zakresie obsługi prowadzonej działalności gospodarczej, jak też w zakresie spraw indywidualnych.

Z uwag na charakter prowadzonych spraw jak i na zaufanie, jakim Klienci obdarzają Kancelarię, jak również z uwagi na gwarantowaną dyskrecję, uważamy za stosowne odmówić ujawniania informacji, co do indywidualnych osób i firm, które korzystają z pomocy Kancelarii.Adwokatura

Copyrights: Kancelaria Władysław Pociej, ul. Stanisława Moniuszki 10/10, 31-518 Kraków, tel.: +48 12 411 16 44

Realizacja: Bluebell