Władysław Pociej - Kancelaria prawna - Usługi prawne dla firm i osób prywatnych.

Zespół

Adwokat Władysław POCIEJ - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat wykonujący zawód w Izbie Adwokackiej w Krakowie od 1989 r. Specjalista z zakresu prawa karnego, w szczególności obrony w sprawach o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, a także przeciwko mieniu. Posiada bogate doświadczenie w sprawach o przestępstwa gospodarcze, w tym związane z procedurami przetargowymi w ramach zamówień publicznych oraz tzw. przestępstwa białych kołnierzyków.

Reprezentuje Klientów w sprawach o błąd w sztuce lekarskiej oraz o roszczenia odszkodowawcze z tym związane. Praktyk w zakresie problematyki wypadków komunikacyjnych, w tym także lotniczych.

Jego zainteresowania obejmują również prawo rodzinne, w szczególności problematykę postępowań o rozwód małżeństwa, opiekę nad dziećmi czy podział majątku.

Wyciąg z "Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich" >> Pobierz PDF

apl. adw. Karolina ILCZYSZYN -

apl. adw. Łukasz PILIPOWICZ -

apl. adw. Mateusz JANKIEWICZ -

apl. adw. Łukasz GUCWA -

Adwokatura

Copyrights: Kancelaria Władysław Pociej, ul. Stanisława Moniuszki 10/10, 31-518 Kraków, tel.: +48 12 411 16 44

Realizacja: Bluebell